Navigace

Elektrické pohony

Kód předmětu: 
A5M14EPO
Název studijního předmětu: 
Elektrické pohony
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
3+2
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Základy silnoproudé elektrotechniky
Vyučující: 

doc. Ing. Jiří Lettl, CSc.

Stručná anotace: 

1. Úvod do pohonů, pohybová rovnice, typy momentu motoru, zátěže, dynamický moment.
2. Provozní stavy pohonu, elektromechanické přechodové děje, typické případy a jejich řešení.
3. Typy zatížení, ztráty v pohonech, dimenzování při proměnném zatížení.
4. Pohony se stejnosměrnými cize buzenými motory: vlastnosti, rozběh, brzdění, řízení rychlosti.
5. Pohony se stejnosměrnými cize buzenými motory: bloková schémata řízení, reverzační pohony.
6. Pohony se stejnosměrnými sériovými motory: vlastnosti, rozběh, brzdění, řízení rychlosti.
7. Pohony se stejnosměrnými sériovými motory: bloková schémata řízení, reverzace otáček.
8. Pohony s asynchronními motory: mechanická charakteristika, rozběh, softstartér, brzdění, řízení rychlosti.
9. Pohony s asynchronními motory: skalární, vektorové a přímé řízení.
10. Pohony s asynchronními motory: podsynchronní kaskáda, elektrický hřídel.
11. Pohony se synchronními motory: mechanická charakteristika, rozběh, brzdění, budící soustavy.
12. Pohony se synchronními motory: ventilový pohon, pohon s cyklokonvertorem.
13. Pohony s krokovými motory, servopohony.
14. Spínané reluktanční motory, pohony s jednofázovým asynchronním motorem.

Literatura: 

1. Přednášky k předmětu X14POH
2. Pavelka, J.: Elektrické pohony, skriptum FEL ČVUT, Praha, 2007
3. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT, Praha, 2007
4. Pavelka, J., Lettl, J., Hlinovský, V.: Cvičení z elektrických pohinů, skriptum FEL ČVUT, Praha, 2004

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická