Navigace

Fotovoltaické systémy

Kód předmětu: 
A5M13FVS
Název studijního předmětu: 
Fotovoltaické systémy
Rozsah předmětu: 
3+1
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.

Stručná anotace: 

1. Solární energie (spektra, vliv zeměpisné polohy a klimatu).
2. Konverse sluneční energie. Fotovoltaický jev.
3. Fotovoltaické články a jejich charakteristiky.
4. Monokrystalické, polykrystalické, mikrokrystalické a amorfní PV články.
5. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.
6. Moduly s koncentrátory slunečního záření.
7. Fotovoltaické systémy - základní typy.
8. Konzervace energie - nejdůležitější způsoby. Autonomní PV systémy.
9. Konverze stejnosměrného napětí slunečních baterií na síťové napětí.
10. Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti.
11.Optimalizace provozních podmínek FV systému.
12. Solární termické systémy pro výrobu elektrické energie
13.Základní ekonomické a ekologické aspekty.
14.Současné trendy v oblasti využití solární energie

Literatura: 

[1] Cenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001
[2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001
[3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Studijní materiály: 
FVS
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická