Navigace

Aplikace elektrochemických zdrojů

Kód předmětu: 
A5M13AEZ
Název studijního předmětu: 
Aplikace elektrochemických zdrojů
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
3+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce
Vyučující: 

Ing. Tomáš Cetl

Stručná anotace: 

Přehled elektrochemických zdrojů elektrického výkonu. Primární články a akumulátory. Metody nabíjení akumulátorů. Alternativní zdroje elektrické energie. Zdroje nepřerušeného napájení a jejich řízení. Zdroje pro elektrochemické výrobní procesy a jejich řízení. Ekologie elektrochemických zdrojů a výrob.
Přehled možností dodávky elektrické energie ze zdrojů nezávislých na energetické síti. Elektrochemické zdroje (akumulátory), základní vlastnosti a použití. Typy UPS pro aplikaci v inteligentním domě. Ostatní druhy nezávislých zdrojů el. energie a jejich využití. Provozní vlastnosti nezávislých zdrojů a jejich vzájemné vazby při aplikaci v ID. Spolupráce energetické sítě a nezávislých zdrojů, zlepšení energetické bilance objektu, perspektivní typy akumulačních zdrojů.

Literatura: 

1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004
2) Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966
3) Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická