Navigace

Akustické aplikace

Kód předmětu: 
A5M02AKA
Název studijního předmětu: 
Akustické aplikace
Rozsah předmětu: 
2+2
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, laboratoře
Další požadavky: 
Znalosti základního kurzu fyziky a matematické analýzy (funkce více proměnných)
Vyučující: 

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.

Stručná anotace: 

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
3. Vyzařovací charakteristiky zdrojů zvuku
4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
5. Metody snižování hluku, základní principy
6. Měření a snižování vibrací.
7. Aktivní metody snižování hluku a vibrací
8. Architekturní akustika, dozvuk a zvuková izolace.
9. Materiály pro prostorovou a stavební akustiku
10. Měření v prostorové a stavební akustice
11. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
12. Základy elektroakustiky
13. Studiová technika
14. Hodnocení kvality zvuku

Literatura: 

Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001

Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982

Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998

Vér, I.L., Beranek, L.L.: Noise and vibration control engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2006.

Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997

 

Studijní materiály: 
AKA
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická