Navigace

Chladicí technika

Kód předmětu: 
2172026
Název studijního předmětu: 
Chladicí technika
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Předchozí nebo současné absolvování předmětu Chladicí technika a tepelná čerpadla
Vyučující: 

prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. - přednášející
Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - cvičící

Stručná anotace: 

1. Komponenty chladicích zařízení. Chladivové kompresory pístové, šroubové a scroll.
2. Kondenzátory průtočné, sprchové, odpařovací a vzduchem chlazené.
3. Výparníky zaplavené, sprchové, suché a s recirkulací chladiva.
4. Dochlazovače, mezistupňové chladiče a sběrače kapalného chladiva.
5. Regulace přívodu chladiva do výparníku. Termostatické a elektronické expanzní ventily.
6. Kapilára, automatické expanzní ventily, plovákové a elektrické ventily.
7. Automatická regulace chladicích zařízení.
8. Charakteristika kompresoru, výparníku a kondenzátoru.
9. Charakteristika chladicího zařízení. Vzájemná závislost vnějších a vnitřních provozních stavů.
10. Odstraňování vlhkosti a nekondenzovatelných plynů z okruhu.
11. Akumulace chladu u chladicích zařízení
12. Chladicí zařízení absorpční, základní pochody a znázornění v tepelném diagramu – 1.část
13. Chladicí zařízení absorpční, základní pochody a znázornění v tepelném diagramu – 2.část
14. Hodnocení chladicích zařízení z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního.

Literatura: 

1. Dvořák Z.: Základy chladicí techniky. SNTL Praha, 1986.
2. Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS 1993
3. Podklady pro navrhování jednotlivých komponent chladicích zařízení od jejich výrobců
4. V současné době je připravována kniha Petrák J., Petrák M.: Chladicí technika.

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická