Navigace

Diplomová práce

Kód předmětu: 
2163086
Název studijního předmětu: 
Diplomová práce
Rozsah předmětu: 
0+20
Způsob zakončení: 
z
Forma výuky: 
Konzultace
Další požadavky: 
Písemná práce, která se odevzdává v předepsané formě v papírové i elektronické podobě.
Vyučující: 

Vedoucí DP schválený děkanem, event. při přenesení pravomocí vedoucím ústavu (katedry)

Stručná anotace: 

Samostatná závěrečná práce navazujícího magisterského studia ve formě komplexního projektu. Téma práce si student,
vybere z nabídky témat, které vypíší odborné ústavy (katedry). Zadání diplomové práce podléhá schválení děkana (při přenesení pravomocí proděkana). Práce je obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Literatura: 

Součástí zadání diplomové práce.

 

Seznam zadání diplomových prací

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická