Navigace

Vzduchotechnika

Kód předmětu: 
2162115
Název studijního předmětu: 
Vzduchotechnika
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. František Drkal, CSc.

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Požadavky na větrání a klimatizaci. Vnitřní tepelné a vlhkostní prostředí. Tepelná pohoda. Zákonné a normativní požadavky na vnitřní prostředí.
2. Kvalita ovzduší. Větrací a klimatizační systémy.
3. Tepelná zátěž a tepelné ztráty vnitřních prostorů.
4. Vlhký vzduch. Určující veličiny. Diagram vlhkého vzduchu h-x. Procesy úpravy vzduchu ve větrání a klimatizaci.
5. Zpětné získávání tepla ve větrání a klimatizaci, systémy, účinnosti.
6. Proudění vzduchu ve vnitřních prostorech. Vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Izotermní a neizotermní proudění. Proudění u sacích otvorů.
7. Proudění vzduchu potrubím. Výpočet vzduchotechnických sítí. Vzduchovody pro rovnoměrný přívod a odvod vzduchu.
8. Filtrace atmosférického vzduchu. Filtry pro běžné větrání. Vysoceúčinné filtry. Elektrofiltry. Sorpční filtry.
9. Charakteristiky ventilátoru a potrubní sítě. Regulace ventilátorů. Současný provozu více ventilátorů v potrubní síti.
10. Přirozené větrání, aerace, infiltrace, šachtové větrání. Celoroční funkce.
11. Místní odsávání – odsávací systémy. Požadavky na průtok venkovního vzduchu a kvalitu oběhového vzduchu. Odlučování škodlivin, ochrana proti výbuchu a požáru.
12. Celkové nucené větrání. Průtok vzduchu pro odvod tepelné zátěže. Kombinace větrání a vytápění.
13. Vzduchový jednozónový klimatizační systém.
14. Vzduchové a tepelné výkony. Proces úpravy vzduchu.

Literatura: 

1. Drkal F., Lain M., Schwarzer J., Zmrhal V., Vzduchotechnika. Evropský sociální fond. Praha 2009, dostupné na https://ib.cvut.cz/.
2. Chyský J., Hemzal K. a kol., Větrání a klimatizace. Technický průvodce. Bolit – B press Praha 1993.
3. Székyová M., Ferstl K., Nový R., Větrání a klimatizace. JAGA Bratislava 2006.
4. Recknagel – Sprenger – Schramek, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag
München 2009.
5. 2009 ASHRAE Handbook, Fundamentals. ASHRAE Atlanta 2009.

Studijní materiály: 
VZT
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická