Navigace

Vytápění

Kód předmětu: 
2162114
Název studijního předmětu: 
Vytápění
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Klimatické poměry; klimatická data důležitá pro návrh a výpočet vytápěcích zařízení
2. Výpočet otopného příkonu a potřeby tepla, výpočet tepelných ztrát budov.
3. Teoretická potřeba tepla a skutečná potřeba tepla, tepelně technické posouzení budovy.
4. Teplovodní otopné soustavy konvekční, rozdělení, zhodnocení, výhody, nevýhody, princip.
5. Vytápění s přirozeným oběhem otopné vody, dvoutrubková soustava - spodní rozvod, horní rozvod.
6. Vytápění s nuceným oběhem, dvoutrubková a jednotrubková soustava, výpočet potrubní sítě.
7. Návrh čerpadla, vazba charakteristiky potrubí a čerpadla, vliv umístění čerpadla na rozložení tlaku.
8. Hydraulická stabilita otopných soustav.
9. Otopná tělesa, přehled a jejich použití, výpočet tepelného výkonu a návrh otopných těles.
10. Zdroje tepla, kotle pro ústřední a etážové vytápění na tuhá paliva, na plynná a kapalná paliva.
11. Zabezpečovací zařízení teplovodních soustav ústředního vytápění a pojistná zařízení zdrojů tepla.
12. Nízkotlaké kotelny, všeobecné požadavky na nízkotlaké kotelny. Uskladnění paliv.
13. Komíny, základní výpočet, požadavky na provedení komínů
14. Výpočet komínů pro jednotlivé druhy paliv.

Literatura: 

Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní – sešit projektanta. Druhé přepracované vydání. STP, 2001, ISBN 80-02-01426-X, 77 s.
Bašta, J. a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění – sešit projektanta. Druhé přepracované vydání. STP, 2001, ISBN 80-02-01465-0, 54 s.
Kolektiv: Topenářská příručka. GAS s.r.o., Praha 2001. 2393 s. ISBN 80-86176-82-7 (sv.1), ISBN 80-86176-83-5 (sv.2), ISBN 80-86176-81-9 (soubor).

Studijní materiály: 
VYT
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická