Navigace

Snižování hluku a vibrací

Kód předmětu: 
2162064
Název studijního předmětu: 
Snižování hluku a vibrací
Rozsah předmětu: 
2+1
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Ing. Miroslav Kučera, PhD.

Stručná anotace: 

1. Hluk jako faktor životního prostředí
2. Základní pojmy a veličiny v technické akustice
3. Akustická vlnění, obecná vlnová rovnice
3. Rychlosti šíření vlnění podélného, torzního a ohybového
5. Energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, interference akustických vln
6. Decibelové stupnice v technické akustice
7. Spektrum zvuku, spektrální analýza
8. Šíření zvuku ve volném prostoru
9. Šíření zvuku v uzavřeném prostoru a v potrubí
10. Mechanické zdroje hluku
11. Aerodynamické zdroje hluku
12. Šíření chvění v konstrukcích
13. Neprůzvučné konstrukce
14. Pružné ukládání strojů

Literatura: 

Nový, R.: Hluk a chvění, Praha: ČVUT, 2009. 400 s. ISBN 978-80-01-04347-9.

Studijní materiály: 
SHV
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická