Navigace

Alternativní zdroje energie

Kód předmětu: 
2162035
Název studijního předmětu: 
Alternativní zdroje energie
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Sluneční energie. Geometrie slunečního záření. Dávky slunečního záření v ČR a Evropě.
2. Solární tepelné kolektory a jejich parametry. Účinnost a optické charakteristiky solárních kolektorů.
3. Solární tepelné soustavy kapalinové. Návrh plochy solárních kolektorů pro základní aplikace.
4. Návrh a dimenzování prvků solárních soustav (potrubí, izolace, výměník tepla, expanzní nádoba, pojistný ventil, zpětná klapka, oběhové čerpadlo, odlučovač plynů, regulace). Hydraulická schémata solárních soustav.
5. Základní principy přečerpávání tepla. Carnotův oběh. Rankinův oběh. Skutečný oběh. Prvky tepelných čerpadel
6. Parametry tepelného čerpadla. Topný výkon, chladicí výkon, elektrický příkon, topný faktor.
7. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo) a jejich návrh.
8. Návrh a provoz tepelných čerpadel. Sezónní topný faktor. Návrh akumulačních zásobníků pro tepelná čerpadla. Hydraulická zapojení.
9. Biomasa. Pevná paliva z biomasy a jejich vlastnosti. Chemické složení. Vlhkost. Výhřevnost.
10. Dokonalé a nedokonalé spalování biomasy. Typy a konstrukce spalovacích zařízení pro různé druhy paliv z biomasy a různé aplikace.
11. Navrhování zdrojů tepla na biomasu. Podmínky správného spalování a provozování kotlů na biomasu. Zásady zapojení kotlů na biomasu do tepelných soustav.
12. Hydraulická zapojení. Návrh skladovacích prostor. Zásobník tepla pro kotel na biomasu. Ekonomika
13. Zajímavé a významné instalace alternativních zdrojů energie v ČR
14. Exkurze do solární laboratoře

Literatura: 

1. Matuška, T.: Alternativní zdroje energie, 2010, učební texty dostupné na https://ib.cvut.cz nebo http://www.fsid.cvut.cz/matustom/aze_ib
2. Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.
3. Petrák, Dvořák: Tepelná čerpadla, ČVUT v Praze
4. Murtinger, K., Beranovský, J.: Energie z biomasy, Era 2008.
5. Holz, T.: Topíme dřevěnými peletami, Grada 2006.

Studijní materiály: 
AZE
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická