Navigace

Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika

Kód předmětu: 
2161110
Název studijního předmětu: 
Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
Rozsah předmětu: 
2+1
Způsob zakončení: 
z, zk
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. František Drkal, CSc.

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Třídění větracích a klimatizačních systémů. Podklady pro návrh a funkci systémů. Hygienické a technologické požadavky – tepelné a vlhkostní prostředí, kvalita vzduchu.
2. Hlavní funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení – úpravy vzduchu, termodynamické změny.
3. Vzduchový jednozónový klimatizační systém, tepelný a vzduchový výkon, celoroční funkce, úprava v h-x diagramu, řízení systému.
4. Vzduchový systém s proměnným průtokem vzduchu, regulátory průtoku vzduchu. Vzduchový systém dvoukanálový, směšovací skříně. Řízení systémů, úprava v h-x diagramu.
5. Vodní systémy s ventilátorovými konvektory. Schémata, vodní rozvody, větrání, řízení systémů, úprava v h-x diagramu.
6. Kombinované klimatizační systémy vzduch/voda s indukčními jednotkami. Schémata, indukční jednotky (parapetní, podstropní – chladicí trámce), vodní rozvody, větrání, řízení, úprava v h-x diagramu.
7. Chladivové systémy. Typy - split, multisplit. Schémata, provoz na tepelné čerpadlo, větrání, řízení, úprava v h-x diagramu.
8. Chladicí stropy. Typy, schémata, využití pro vytápění, vodní rozvody, větrání, řízení, úprava v h-x diagramu.
9. Zpětné získávání tepla (ZZT) - rekuperační a regenerační výměníky, účinnost ZZT, faktory ZZT. Zdroje chladu pro klimatizaci – systémy, chladicí faktor, regulace zdrojů.
10. Větrání bytových prostorů. Větrání a klimatizace prostorů s produkcí vlhkosti (bazény, technologické zdroje vlhkosti).
11. Větrání a klimatizace čistých prostorů. Větrání garáží a kotelen.
12. Větrání halových objektů – přirozené, nucené. Požární větrání.
13. Potřeba tepla/chladu, elektrické energie pro větrací a klimatizační zařízení.
14. Součinnost s vytápěním, chlazením, řídicími systémy, eletroinstalacemi, zdravotně-technickými instalacemi a ochranou proti hluku.

Literatura: 

1. Drkal F., Lain M., Schwarzer J., Zmrhal V., Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika. Evropský sociální fond. Praha 2009, dostupné na https://ib.cvut.cz/.
2. Chyský J., Hemzal K. a kol., Větrání a klimatizace. Technický průvodce. Bolit – B press, Praha 1993.
3. Székyová M., Ferstl K., Nový R., Větrání a klimatizace. JAGA Bratislava 2006.
4. Recknagel – Sprenger – Schránek, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag
München 2009
5. 2008 ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment. ASHRAE Atlanta 2008.
6. 2007 ASHRAE Handbook, HVAC Applications. ASHRAE Atlanta 2007.

Studijní materiály: 
KPV
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická