Navigace

Přenosové jevy

Kód předmětu: 
2161108
Název studijního předmětu: 
Přenosové jevy
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
z, zk
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Předmět není povinný pro studenty stavebního zaměření
Vyučující: 

Ing. Martin Barták, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Základní pojmy, statika tekutin, statický tah v komíně, účinný vztlak v budově
2. Průtok nestlačitelné tekutiny potrubím, rovnice kontinuity, materiální derivace
3. Bernoulliova rovnice a energetická rovnice pro kapalinu proudící potrubím, tlakové ztráty
4. Pohybové a transportní rovnice pro nestlačitelnou tekutinu v prostoru
5. Turbulentní proudění, základní vlastnosti a Reynoldsův statistický popis turbulence
6. Přenos hybnosti, tepla a hmoty v mezní vrstvě u stěny
7. Podobnost a modelování, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice
8. Vedení a prostup tepla stěnou, Fourierův zákon, Fourierova rovnice
9. Přenos tepla prouděním (konvekce), součinitel přestupu tepla a jeho výpočet z kriteriálních rovnic
10. Přenos hmoty (se zaměřením na vlhkost), difúze vlhkosti, konvekce vlhkosti
11. Přenos tepla zářením – radiace, základní zákony, modely těles, vzájemné záření dvou povrchů
12. Výměníky tepla, výkon a účinnost sdílení tepla, rekuperační, regenerační a směšovací výměníky
13. Působení venkovních podmínek na budovu
14. Sluneční záření, prostup tepla neprůsvitnými stěnami a okny

Literatura: 

Barták M., Úvod do přenosových jevů pro Inteligentní budovy [elektronicky]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné na <www.ib.cvut.cz>.
Barták M., Řešené příklady z přenosových jevů pro Inteligentní budovy [elektronicky]. Praha: ČVUT, 2011. Dostupné na <www.ib.cvut.cz>.
Hemzal K. Přenosové jevy v technice prostředí. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 80-01-02924-4.
Ježek J., Váradiová B., Adamec J. Mechanika tekutin. 3. vyd. Praha : ČVUT, 1997. ISBN 80-01-01615-3.
Nožička J. Termomechanika. Praha : ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01836-9.
Šesták J., Rieger F. Přenos hybnosti, tepla a hmoty. 3. vyd. Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02933-6.

Studijní materiály: 
PJ
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická