Navigace

Sálavé a průmyslové vytápění

Kód předmětu: 
2161102
Název studijního předmětu: 
Sálavé a průmyslové vytápění
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
z, zk
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Základní teorie; vedení tepla v tyči a tenkém žebru, vedení tepla z trubek v deskách, základní zákony záření
2. Sálavé vytápění; rozdělení, požadavky na tepelně-technické vlastnosti objektů a na tepelnou pohodu
3. Velkoplošné vytápění; podlahové vytápění, složení otopné plochy, nároky na teplovodní podlahové vytápění
4. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru; tepelná bilance prostoru, otopné plochy a větrání
5. Výpočet podlahového vytápění; teplovodní podlahové vytápění, elektrické vytápění, teplovzdušné podlahové vytápění
6. Stropní vytápění a vysokoteplotní chlazení; konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, specifika
7. Stěnové vytápění a vysokoteplotní chlazení; konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, dodatková otopná plocha
8. Regulace tepelného výkonu velkoplošných otopných ploch; regulace podlahového, stropního a stěnového vytápění
9. Sálavé panely a pasy; podíl tepla sdíleného konvekcí, sálavá účinnost, obecný postup výpočtu
10. Tmavé a světlé plynové zářiče; konvektivní ztráty zářičů, sálavá účinnost, obecný postup výpočtu
11. Uplatnění tmavých zářičů při vytápění průmyslových hal, distribuce sálavého tepelného toku, výška a rozteč zavěšení zářičů, povrchové teploty
12. Uplatnění světlých zářičů při vytápění průmyslových hal, omezení intenzity sálavého tepelného toku, nerovnoměrnost osálání podlahy, výška a rozteč zavěšení zářičů
13. Lokální či celoplošné zajišťování tepelné pohody při vytápění světlými a tmavými zářiči
14. Kombinované vytápění průmyslových hal; sálavé pasy, tmavé a světlé zářiče v kombinaci se zpětným získáváním tepla rekuperací

Literatura: 

1. Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. – 328 s. – ISBN 80-01-02365-6.
2. Bašta, J., Drkal, F., Kotrbatý, M.: Vytápění – sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. – 220 s. – ISBN 80-02-01240-2.
3. Bašta, J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. ČVUT v Praze; Česká technika – nakladatelství ČVUT. Praha, 2005. 129 s. ISBN 80-01-03329-5.

Studijní materiály: 
SPV
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická