Navigace

Chladicí technika a tepelná čerpadla

Kód předmětu: 
2152060
Název studijního předmětu: 
Chladicí technika a tepelná čerpadla
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
3+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.
Ing. Miroslav Petrák, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Přehled tepelných oběhů. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní pojmy, zapojení a pochody včetně
jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
2. Úpravy jednostupňového oběhu parního vedoucí ke zvýšení chladicího výkonu a chladicího faktoru
3. Základní komponenty chladicích zařízení a jejich charakteristiky: část 1 - kompresory
4. Základní komponenty chladicích zařízení a jejich charakteristiky: část 2 – výměníky tepla
5. Vícestupňová a kaskádní zapojení u oběhu parního
6. Oběh absorpční, základy tepelného výpočtu a jeho uplatnění u klimatizačních zařízení
7. Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití
8. Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením
9. Tepelná čerpadla v otopném systému.
10. Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Pohony tepelných čerpadel
11. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla
12. Akumulace tepla u chladicích zařízení a v soustavách s tepelnými čerpadly
13. Příklady použití tepelných čerpadel
14. Měření a hodnocení tepelných čerpadel

Literatura: 

1. Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80-01-03126-8
2. Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993
3. Petrák M.: Podklady ke cvičením z předmětu Chladicí technika a tepelná čerpadla (Rukopis skript bude předán do tisku do 12/2011)

Studijní materiály: 
CHTC
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická