Navigace

Zdroje a přeměny energie

Kód předmětu: 
2152038
Název studijního předmětu: 
Zdroje a přeměny energie
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
3+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.

Stručná anotace: 

1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v ČR.
3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.
4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.
5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.
6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.
7. Parní turbíny pracující v Rankine-Clausiově oběhu. Přeměna energie v turbinovém stupni. Elektrárny a teplárny.
8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).
9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované soustavy a paroplynové oběhy.
10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny - využití v elektrizační soustavě. Vodní turbíny.
11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderně energetických zařízení.
12. Využití energie slunečního záření.
13. Nekonvenční (alternativní) zdroje energie: moře a oceány (mechanická a tepelná), vítr, geotermální energie, biomasa.
14. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; fotovoltaické články.

Literatura: 

1. Dvořák, L.: Zdroje a přeměny energie. Skriptum ČVUT. Praha 1992
2. Dvořák, L., Marvan, B.: Zdroje a přeměny energie II. Cvičení. ČVUT. Praha 1987

Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická