Navigace

Technologické celky

Kód předmětu: 
125TECE
Název studijního předmětu: 
Technologické celky
Rozsah předmětu: 
2+0
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky
Další požadavky: 
Samostatná zápočtová práce k odevzdání, zápočtový test.
Vyučující: 

Ing. Ilona Koubková, Ph.D. – garant
prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Stručná anotace: 

Prohloubení problematiky návrhů výtahů, krbů a saun. Problematika navrhování kuchyní pro společné stravování, bazénů pro občanskou vybavenost a prezentace návrhových charakteristik tepelných čerpadel. V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do strojovny výtahů, technologie techniky a zázemí velkokuchyně.

Literatura: 

1. Kabele, K., et al. : Energetické a ekologické systémy budov 1, Zdravotní technika a vytápění, výuková skripta, 1. vyd., Praha : ČVUT 2005, 317 s. ISBN 80-01003327-9
2. Jelínek, V. et al. : Technická zařízení budov – Podklady pro projekty, 1. vyd., Praha: ČVUT 2005, 159 s., ISBN 80-01-02887-9.
3. Pokkorný, A. : Kuchyně pro společné stravování, 2. vyd. Praha ČVUT 2000, 326 s., ISBN 80-01-00402-3
4. Cenk, M. et al. : Obnovitelné zdroje energie, Praha 2001, 206 s. ISBN 80-901985-9
5. Kirš, J. : Bazény, sauny, solária, Bratislava, 1998
6. Kirš, J.: Bazény a kúpaliská, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-30-3
7. Platné ČSN, ČSN EN a technické podklady

Studijní materiály: 
TECE
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická