Navigace

Systémy budov

Kód předmětu: 
125SYB
Název studijního předmětu: 
Systémy budov
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
4+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
zk
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace: 

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Předpokládá se úzce koordinovaná výuka katedry 125 a 124, kdy v rámci po sobě následujících přednášek na téma daného typu objektu budou posluchači seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy. Přednášky budou dle možností doplněny exkurzemi a případovými studiemi existujících budov.
· Obytné budovy – rodinné domy, bytové domy, soc.bydlení
· Hotely, ubytovny, pensiony
· Školské stavby – základní a střední školy, mateřské školy
· Školské stavby – základní a střední školy, mateřské školy
· Sportovní stavby – tělocvičny, posilovny, jízdárny,haly
· Sportovní stavby - bazény, aquaparky
· Administrativní budovy
· Zdravotnické stavby - střediska, polikliniky, hospice
· Zdravotnické stavby – nemocnice, čisté prostory
· Obchodní stavby – klasické obchody, obchodní centra
· Stravovací provozy – restaurace, jídelny, fast-food
· Knihovny, divadla,kina
· Exkurze

Literatura: 

1. Neufert:, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 2006
2. Daniels, K: Technika budov, Jaga 2004

Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická