Navigace

Požárně bezpečnostní zařízení

Kód předmětu: 
125PBZB
Název studijního předmětu: 
Požárně bezpečnostní zařízení
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky
Další požadavky: 
Samostatná zápočtová práce k odevzdání, zápočtový test
Vyučující: 

Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - garant
Ing. Bohumír Garlík, CSc.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Stručná anotace: 

Zařízení pro odvod tepla a kouře. Požadavky požární ochrany na komíny a topidla, odvody tepla a kouře. Zásady při skladování tuhých paliv a dřeva. Požární voda. Zásady požární bezpečnosti plynových zařízení. Požadavky na dopravu skladování a manipulaci s plyny z hlediska PO. Projektová dokumentace PO. Bezpečnost technických zařízení z pohledu směrnic EU. Vyhrazená technická zařízení (elektrozařízení, zdvihací zařízení, plynová a tlaková zařízení). Rizika provozních nehod a úrazů. Stanovení prostorů a efektivní zabezpečení elektrickou požární signalizací. Vazba elektrické požární signalizace na další požárně bezpečnostní zařízení. Princip detektorů požáru a systémů požárně bezpečnostních zařízení. Způsoby ovládání požárních bezpečnostních zařízení. Stabilní a polostabilní hasící zařízení. Komunikační a informační systémy požární ochrany. Projekt požárně bezpečnostní zařízení.

Literatura: 

1. Kabele, K., et al. : Energetické a ekologické systémy budov 1, Zdravotní technika a vytápění, výuková skripta, 1. vyd., Praha : ČVUT 2005, 317 s. ISBN 80-01003327-9
2. Papež, K. et.al. : Energetické a ekologické systémy budov 2 , Vzduchotechnika, osvětlení, elektrorozvody, 1. vyd., Praha : ČVUT 2006, bude vydáno v listopadu 2006.
3. Jelínek, V., Vanko, R. : Komínová technika, 1.vyd. Komtex, Roka, 2000, 190 s.
4. Jelínek, V., et al. : Technická zařízení budov – Podklady pro projekty. 1. vyd., Praha : ČVUT, 2005. 159 s. ISBN 80-01-02887-9.
5. Koubková, I., Houšková, M. : Technická zařízení budov – cvičení, 1. vyd., Praha: ČVUT, 1999. 127 s. ISBN 80-01-02037-1.
6. Platné ČSN, ČSN EN a technické podklady

Studijní materiály: 
PBZB
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická