Navigace

Obnovitelné zdroje energie

Kód předmětu: 
125OZEB
Název studijního předmětu: 
Obnovitelné zdroje energie
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
zk
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Stručná anotace: 

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

Literatura: 

1. Renewable energy resources / John Twidell and Tony Weir. -- London : Taylor & Francis, 2006
2. Obnovitelné zdroje energie / Jaroslav Kaminský, Mojmír Vrtek. -- 1. vyd. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998
3. Alternativní zdroje energie / Karel Brož, Bořivoj Šourek . -- Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003
4. Biomasa : obnovitelný zdroj energie / [Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára, Petr Jevič]. . -- Praha : FCC Public, 2004.
5. Renewable energy : Power for a sustainable future / Edited by Godfrey Boyle. -- Oxford : Oxford Univ. Press, 1996
6. Alternativní energie pro váš dům / Jiří Beranovský, Jan Truxa a kolektiv. . -- Praha :Brno : EkoWATT ; ERA, 2004.

Studijní materiály: 
OZEB
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická