Navigace

Odběrná plynová zařízení

Kód předmětu: 
125OPZ
Název studijního předmětu: 
Odběrná plynová zařízení
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky
Další požadavky: 
Samostatná zápočtová práce k odevzdání, zápočtový test
Vyučující: 

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Stručná anotace: 

Historie plynárenství, druhy plynů ( svítiplyn, zemní plyn, zkapalněný propan-butan ) , přehled a vlastnosti topných plynů, složení plynu. Plynárenská soustava ČR a tranzit, rozvod zemního plynu, uskladnění zemního plynu. Plynovodní přípojky, regulátory tlaku plynu, plynoměry, části domovního plynovodu, umisťování spotřebičů v bytových i nebytových prostorech, výpočet světlosti domovního plynovodu.
Komíny pro spotřebiče na plynná paliva, jednotlivé komíny a odtahy.
Zkapalněný topný plyn.

Literatura: 

1. Kabele, K., et al. : Energetické a ekologické systémy budov 1, Zdravotní technika a vytápění, výuková skripta, 1.vyd., Praha : ČVUT 2005, 317 s. ISBN 80-01003327-9
2. Jelínek,V. et al. : Technická zařízení budov – Podklady pro projekty, 1.vyd., Praha: ČVUT 2005, 159 s., ISBN 80-01-02887-9.
3. Jelínek,V., Vanko,R. : Komínová technika, 2.vyd., KOMTEC, ROKA, 2002, 190 s.
4. Platné ČSN, ČSN EN a technické podklady

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická