Navigace

Modelování energetického chování budov

Kód předmětu: 
125MEC
Název studijního předmětu: 
Modelování energetického chování budov
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
1+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace: 

Úvod do problému „energie a budova“, teoretické základy modelování energetického chování budov – aplikovaná termodynamika, solární procesy, psychrometrie, teorie vnitřního prostředí. Principy modelování energetického chování budov Přehled simulačních metod a nástrojů Úvod do ESP-r – metoda, klimadata, materiály a konstrukce,optické vlastnosti zasklení, zátěžové profily. Případové studie. Praktická cvičení v modelování energetického chování budov.

Literatura: 

1. Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-85274-797-7, 1985 Bristol
2. ASHRAE Systems and Equipment Handbook 2004
3. ASHRAE HVAC Application 2003
4. ASHRAE Fundamentals Handbook 2005 - Chapter 30 - NONRESIDENTIAL COOLING AND HEATING LOAD CALCULATIONS
5. ASHRAE Fundamentals Handbook 2005 - Chapter 32 - ENERGY ESTIMATING AND MODELLIN METHODS
6. http://www.esru.strath.ac.uk/Documents/esp-r_cookbook.pdf
7. http://www.esru.strath.ac.uk/Documents/ESP-r_data_doc.pdf
8. http://www.esru.strath.ac.uk/Documents/ESP-r_userguide.pdf

Studijní materiály: 
MEC
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická