Navigace

Energetické systémy budov 1

Kód předmětu: 
125ESBB
Název studijního předmětu: 
Energetické systémy budov 1
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
zk
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace: 

Prohlubující kurz technických zařízení budov v profesi vytápění zaměřený na analýzu a koncepci energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody v zimním i letním období a o optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí. Témata přednášek: TZB a energie. Energetické systémy budov. Podklady pro navrhování vytápěcího zařízení -výpočet tepelných ztrát a výpočet roční potřeby energie na vytápění. Energetická náročnost budov. Návrh a konstrukce otopných ploch. Teplovodní otopné soustavy – návrhové parametry, materiálové a konstrukční řešení, hydraulické a tepelné výpočty, optimalizace návrhu. Čerpací technika. Voda v otopných soustavách. Přehled regulace ve vytápění.

Literatura: 

1. D. Petráš , D. Koudelková, K. Kabele: Teplovodní a elektrické podlahové vytápění. Jaga Media s.r.o 2004, ISBN:80-88905-97-4

Studijní materiály: 
ESBB
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická