Navigace

Energetické systémy budov 2

Kód předmětu: 
125ES2
Název studijního předmětu: 
Energetické systémy budov 2
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+2
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Stručná anotace: 

Prohlubující kurz technických zařízení budov v profesi vzduchotechnika a chlazení zaměřený na analýzu a koncepci energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí.
Témata přednášek:
Podklady pro navrhování větracího zařízení -výpočet množství větracího vzduchu a výpočet roční potřeby energie na větrání a klimatizaci budov. Vlhký vzduch. Vzduchotechnické soustavy. Výpočet vzduchotechnických sítí. Přehled regulace ve vzduchotechnice. Zdroje a distribuce chladu.

Literatura: 

1. Székyová M. - Ferstl K. - Nový R. : Větrání a klimatizace; JAGA GROUP, s.r.o., 2006
2. Papež K. a kolektiv Energetické a ekologické systémy budov 2 – vydalo nakladatelství ČVUT 2006

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická