Navigace

Elektrotechnika a inteligentní budovy

Kód předmětu: 
125EIBB
Název studijního předmětu: 
Elektrotechnika a inteligentní budovy
Rozsah předmětu: 
2+0
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky
Další požadavky: 
Vypracování semestrální práce, závěrečný test.
Vyučující: 

Ing. Bohumír Garlík, CSc.

Stručná anotace: 

Úvodní kurs do problematiky inteligentních budov (IB), bude zahájen stručnou rekapitulací matematicko-fyzikálních a elektrotechnických zákonitostí, potřebných k pochopení studovaného předmětu. Nezbytné základní teoretické poznatky budou také využity pro popis a řešení elektromagnetické kompatibility a elektromagnetického prostředí v budovách IB a dům jako takový, obsahuje inteligentně fungující zařízení a systémy, které si vyměňují informace a zprávy mezi sebou. Proto bude podán v přehledné formě výklad z oblasti teorie informace, kódování, systémové teorie a systémové integrace a to zejména v názorných praktických podobách. Rozborem různých definic IB a měření inteligence budovy včetně popisu tzv. pyramidy IB a formulace konceptů IB a uživatelsky orientovaného stavebního průmyslu se bude problematika předmětu v obecné rovině dotýkat názorných a perspektivních aplikací oborů: umělé inteligence, konstrukcí expertních systémů přes evoluční výpočty a práce evolučních algoritmů, informačních technologií a komunikací. Smyslem tohoto výkladu je podnítit a orientovat studenta v dané problematice, tak aby si přivlastnil zájem o hlubší studium aplikací moderních technologií při projektování IB. První polovina úvodního kursu bude zakončena popisem oblastí, jako jsou: instalace Lon Works sítí v budově; aplikace špičkových technologií a nanotechnologií v IB; historie navrhování fasád včetně nového pojetí až po fasádní ovladače; instalace, design a integrace jedinečné fasády; problémy s vodou a energií vůbec; vzájemné propojení modelu lokálního objektu, modelu provozu, modelu statické dynamiky a dosažitelnosti až po model umístění a kybernetickou budovu.

Druhá polovina kursu bude věnována základům logického řízení, návrhem kombinačních logických obvodů s problematikou systémů budovy, sekvenčních logických obvodů a konečných automatů typu MEALY a MOORE až po popis základních principů programovatelných automatů pro logické řízení PLC včetně IRC – řízení budovy po místnostech, včetně komunikace v řídících systémech. Tato část bude ukončena popisem aplikací fuzzy řízení, fuzzy logiky a fuzzy logické funkce. Dále bude presentována v základních aspektech budova na bázi současných elektroinstalací s podrobnějším popisem a návrhem EIB (okrajový případ distribuovaného systému) a inteligentní elektroinstalace, strukturovanou kabeláží až po bezdrátové sítě. Závěrečná část přednášek bude soustředěna na problematiku bezpečnostních systémů, zabezpečovacích a požárních až po automatické zabezpečovací systémy a jejich návrh v rámci integrovaného systému řízení.

Literatura: 

1. Garlík, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy I; připravovaný text jako skripta ČVUT v roce 2008 (současné přednášky – texty budou prezentovány na intranetu fakulty stavební, ČVUT Praha)
2. Garlík,B.: Elektrická instalace (bytových objektů); katedra TZB Fsv ČVUT Praha, 2007
3. Garlík, B.: Ochrana před bleskem; Přepětí; podklady pro přednášky, katedra TZB, Fsv ČVUT Praha, 2007
4. Garlík, B.: Projekt 30; Koncepce elektrorozvodů-přípojky, katedra TZB, Fsv ČVUT Praha, 2006
5. Bayer, J.,Hanzálek, Z., Šusta, R.: Logické systémy pro řízení, skripta ČVUT Praha, 2000
6. Švarc,I.: Automatizace – automatické řízení, Akademické nakladatelství CERM, VUT Brno, 2005
7. Valeš, M.: Inteligentní dům, ERA group, Brno, 2006
8. Oplatek, F., a kol.: Automatizace a automatizační technika I, II, III, IV, Computer Press, Praha, 2000
9. Heřman, J, a kol.: Elektrotechnické a telekomunikační instalace, Verlag Dashofer, Praha 2000
10. Derek Clements-Croome: Intelligent Buildings, Thomas Telford, 2004

Studijní materiály: 
EIBB
Role na FEL: 
X
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická