Navigace

Energetické a ekologické systémy budov 1

Kód předmětu: 
125EES1
Název studijního předmětu: 
Energetické a ekologické systémy budov 1
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+2
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Není vhodné pro absolventy bak. programů na FSv
Vyučující: 

prof. Ing. Karel Kabele.CSc.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Stručná anotace: 

Úvodní kurz technických zařízení budov v profesích zdravotně-technické instalace, rozvody plynu a vytápění. Zdravotní technika – úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody. Vnitřní systémy vodovodu - rozvody, materiály, výpočet, Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační systémy, Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů. Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu. Vnitřní systémy plynovodu, odvod spalin. Vytápění místností a návrh otopných ploch. Výpočet tepelných bilancí. Otopné soustavy. Příprava teplé vody. Zdroje tepla – kotelny, elektrické vytápění, dálkové vytápění, obnovitelné zdroje. Měření a regulace ve vytápění.

Literatura: 

1. Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2005
2. Valášek a kol: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001
3. Petráš a kol: Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005
4. Jelínek a kol.: TZB- Podklady pro projekty ČVUT 1998
5. Server katedry TZB - tzb.fsv.cvut.cz
6. www.tzb-info.cz

Studijní materiály: 
EES1
Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická