Navigace

Stavební tepelná technika 2

Kód předmětu: 
124ST2
Název studijního předmětu: 
Stavební tepelná technika 2
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
1+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Stručná anotace: 

Cílem je podrobné seznámení s metodami tepelně technických výpočtů stavebních konstrukcí, jejich detailů a celých budov z hlediska šíření tepla a vlhkosti a energetické náročnosti. Výuka probíhá paralelně ve formě přednášek a cvičení v počítačové učebně. Předmět navazuje na ST1B.
Obsahuje tyto oblasti:
g. Podrobné modelování šíření vlhkosti v konstrukčních detailech
h. Detailní stavebně energetické výpočty některých speciálních případů obvodových konstrukcí a přidaných prvků (zimní zahrada, transparentní větrané předstěny, transparentní tepelné izolace apod.)
i. Modelování šíření vzduchu a radonu v prostorech
j. Výpočtová metodika hodnocení energeticky pasivních domů
Použitý software: AREA, CUBE, RADON, ENERGIE, PHPP

Literatura: 

1. Soubor tepelně technických norem ČN EN ISO 13790, 13789
2. Uživatelské příručky k software
3. Podklady přednášejících umístěné na webu
4. Tywoniak, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. GRADA 2006
5. Tywoniak, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. GRADA 2008

Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická