Navigace

Stavební tepelná technika 1

Kód předmětu: 
124ST1
Název studijního předmětu: 
Stavební tepelná technika 1
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
5
Způsob zakončení: 
zk
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Stručná anotace: 

Cílem je podrobné seznámení s metodami tepelně technických výpočtů stavebních konstrukcí, jejich detailů a celých budov z hlediska šíření tepla a vlhkosti a energetické náročnosti. Výuka probíhá paralelně ve formě přednášek a cvičení v počítačové učebně.
Obsahuje tyto oblasti:
a. shrnutí fyzikálních základů použitých v dalších aplikacích
b. výpočet prostupu tepla a vlhkosti obvodovou konstrukcí jako jednorozměrný a vícerozměrný problém
c. lineární a bodové tepelné mosty
d. detailní analýza dvouplášťových větraných konstrukcí
e. stavebně energetická bilance budovy – model bilančního výpočtu, systémová hranice, okrajové klimatické podmínky, vnitřní zisky, pasivní solární zisky
f. detailní hodnocení navazujících nevytápěných prostorů, přenos tepla přes suterény a podzákladí
Použitý software: TEPLO, ENERGIE

Literatura: 

1. Soubor tepelně technických norem ČN EN 832, 13790, 13789, 14683, 13370
2. Uživatelské příručky k software
3. Podklady přednášejících umístěné na webu

Studijní materiály: 
ST1
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická