Navigace

Osvětlení a akustika

Kód předmětu: 
124OSIB
Název studijního předmětu: 
Osvětlení a akustika
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Zvuk/hluk vně a uvnitř budov.
2. Hluk šířený vzduchem a konstrukcemi.
3. Požadavky na útlum, pohlcování a izolaci zvuku.
4. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely (akustické clony, vnitřní a vnější obklady, vnitřní a obvodové stěny, stropy).
5. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely (akustické clony, vnitřní a vnější obklady, vnitřní a obvodové stěny, stropy).
6. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely.
7. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely (akustické clony).
8. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely (vnitřní a vnější obklady).
9. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely (vnitřní a obvodové stěny, stropy).
10. Navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické účely (stropy)
11. Hledisko slunečního záření a denního světla v tvorbě prostředí budov.
12. Kontrola slunečního záření.
13. Návrh a posouzení osvětlovacích systémů budov, výpočetní metody.
14. Normalizace, legislativa.

Literatura: 

1. Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 2002
2. Weiglová J., Bedlovičová, D. Kaňka J.: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT, Praha 2006 3. Kaňka, J: Akustika budov, ČVUT Praha 2007

Role na FEL: 
P
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická