Navigace

Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled

Kód předmětu: 
124KPKP
Název studijního předmětu: 
Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled
Rozsah předmětu: 
3+0
Způsob zakončení: 
zk
Forma výuky: 
Přednášky
Další požadavky: 
Není vhodné pro absolventy bak. programů na FSv
Vyučující: 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Stručná anotace: 

1. Seznámení se základy navrhování konstrukcí pozemních staveb.
2. Úvod do problematiky konstrukcí pozemních staveb
3. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční materiály, konstrukční návrh, konstrukční systém
4. Nosné konstrukce pozemních staveb
5. Funkce a požadavky
6. Konstrukční řešení (svislé konstrukce, stropy)
7. Konstrukční řešení (základy, konstrukce zastřešení, schodiště)
8. Kompletační konstrukce
9. Funkce a požadavky
10. Konstrukční řešení (obvodový plášť, střešní plášť, příčky, podlahy, izolace)
11. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov.
12. Výškové budovy
13. Konstrukční systémy velkorozponových a halových staveb
14. Exkurze

Literatura: 

1. Hájek P. a kol.: KPS 1 – nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006
2. Witzany J a kol.: Konstrukce pozemních staveb 2, ČVUT, Praha 2001

Studijní materiály: 
KPKP
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická