Navigace

Integrované navrhování budov

Kód předmětu: 
124INBB
Název studijního předmětu: 
Integrované navrhování budov
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
z, zk
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Stručná anotace: 

Seznámit se základy integrovaného navrhování budov a zvládnout jejich aplikaci v projektování budov.
1. Úvod, východiska a obecné principy
2. Udržitelná výstavba budov
3. Principy integrovaného navrhování budov
4. Kritéria komplexního návrhu a posouzení, environmentální kritéria
5. Socio-kulturní a ekonomická kritéria
6. Základy hodnocení životního cyklu (LCA) a komplexního hodnocení kvality prvků a konstrukcí
7. Multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov
8. Principy navrhování energeticky a materiálově úsporných budov
9. Využití obnovitelných zdrojů surovin a energie
10. Využití vysokohodnotných materiálů
11. Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů
12. Rekonstrukce a modernizace budov, využití brownfields
13. Příklady realizací budov uplatňujících principy integrovaného návrhu
14. Rezerva, exkurze

Literatura: 

1. Sarja, A. 2002, Integrated Life Cycle Design of Structures, 1st ed. London: Spon Press, ISBN 0-415-25235-0
2. Kibert Ch. J.: Sustainable Construction, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, 2005
3. Hájek, P.: přednášky a další studijní podklady v pdf na www

Studijní materiály: 
INBB
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická